Ordinacija

U komfornom ambijentu uz pomoć stručnog znanja, dugogodišnjeg iskustva, savremene dijagnostike i primene najsavremenije opreme fizikalne medicine naučićemo Vas kako da pronađete pravi put do svog zdravlja, poboljšate kvalitet svog života i da se bez straha od bola vratite vašim svakodnevnim aktivnostima.