Preporuka

U komfornom ambijentu uz pomoć stručnog znanja, dugogodišnjeg iskustva, savremene dijagnostike i primene najsavremenije opreme fizikalne medicine naučićemo Vas kako da pronađete pravi put do svog zdravlja, poboljšate kvalitet svog života i da se bez straha od bola vratite vašim svakodnevnim aktivnostima.

adresa: Novi Sad, Šekspirova 6
telefon: 021 636-88-72
radno vreme: 8-12h i 17-20h