O nama

Ovaj rehabilitacioni centar je osnovan od strane gđe.Ane Lakatoš, jednog od pionira fizioterapeutske struke u Novom Sadu. Dugogodišnju tradiciju uspešnog osposobljavanja klijenata nastavila je njena ćerka gđa.Klara Lakatoš, koja je 1990.godine diplomirala na Višoj školi za medicinske fizioterapeute u Beogradu-Zemunu.

Uspešan nastavak tradicije rada Ambulante za rehabilitaciju “Lakatoš” obezbeđuju visokokvalifikovani zaposlednici ambulante, koji uživaju zavidan uspeh kod svojih kolega. Potvrdu uspešnosti rezultata rada tokom proteklih 20 godina oslikava mnoštvo zadovoljnih klijenata.

Zaposleni kadar čine diplomirani viši fizioterapeuti, koji poseduju savremena medicinska znanja i imaju dugogodišnje radno iskustvo. Najdragoceniji doprinos fizioterapeuta je njihova sposobnost u stvaranju kontakata sa pacijentima i sticanje njihovog poverenja.

Za postizanje odličnih rezultata rada ambulante zaslužna je timska izrada programa rehabilitacije, koja se formira i primenjuje po principu individualnog pristupa. Kreativan i praktičan pristup edukaciji pacijenata o primeni zaštitnih pokreta i položaja tokom aktivnosti svakodnevnog života je najbolja prevencija ponovne pojave njihovih tegoba.